Privacy policy

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 15 juli 2022.

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. 

Voor het gebruik van deze website, de winkel en onze online diensten gelden de volgende voorwaarden:

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Ondernemingsbedrijf De Groene Hoek
Adres: Laan van Magisch Realisme 239, 3059 WB Rotterdam
Website: www.webshopdegroenehoek.nl
Inschrijfnummer KvK:  86083252
BTW-nummer: NL236533083B01

2. E-mailadres

 1. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
 2. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd en persoonlijke briefpost.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Geboortedatum

Wanneer u gebruikmaakt van AfterPay als betaalmethode, zijn wij verplicht uw geboortedatum te vragen. Daarmee kan AfterPay vaststellen of u 18 jaar of ouder bent. Kijk voor de privacy-statement van AfterPay op deze pagina.

6. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: 

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

  1. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 
  2. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 
  3. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. 

7. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

8. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 1. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 2. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

9. Veiligheid opslag van gegevens

 Veiligheidscriteria 

 1. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 2. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
 3. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
 4. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
 5. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
 6. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 7. Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

10. Bewaartermijn gegevens

De gegevens van uw bestelling worden vanwege wettelijke bepalingen 7 jaar bewaard. Gegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief bewaren wij maximaal 3 jaar vanaf het moment dat je deze niet meer hebt geopend.

11. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

12. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen: 

Op het volgende e-mailadres: Support@bedrijfdegroenehoek.nl

Of door te schrijven naar:

Ondernemingsbedrijf De Groene Hoek
t.a.v. klantenservice
Laan van Magisch Realisme 239-
3059 WB Rotterdam.

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Organisatie
Disclaimer

Deze documenten zijn beschikbaar in pdf. Indien gewenst sturen wij u een gratis kopie toe via e-mail of post. U kunt dit aanvragen via onze klantenservice.

Derde partijen

Waardebonnen van Sovendus GmbH: Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op Sovendus.nl

 

MailCampaigns Wij versturen onze e-mails met MailCampaigns. U ontvangt e-mails naar aanleiding van uw aankoop met bijvoorbeeld tips over uw bestelde product(en), een review-verzoek of herhaalaankoop.

Daarnaast versturen wij ook wekelijkse nieuwsbrieven en persoonlijke aanbiedingen per e-mail. Uiteraard alleen wanneer u heeft aangegeven deze te willen ontvangen. De inhoud van de nieuwsbrief is gepersonaliseerd op basis van uw aankopen, door u aangegeven interesses en de producten die u heeft bekeken op onze website. De nieuwsbrief wordt alleen verstuurd naar het door u ingevoerde e-mailadres.

MailCampaigns zal uw e-mailadres en andere persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via MailCampaings word verzonden staat een uitschrijflink. Uiteraard kunt u uzelf altijd direct uitschrijven of uw gegevens inzien en/of wijzigen. Bij uitschrijving ontvangt u de geselecteerde mailings dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailCampaigns beveiligd opgeslagen. MailCampaigns maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Zie voor meer informatie het privacy statement van Mailcampaigns.